Čachrov

Původně gotická tvrz ze 14.století, sídlo rytířů z Čachrova. Z tvrze se dochovala mohutná hranolová věž s gotickými okny a portály. K tvrzy byl v druhé polovině 18.století přistavěn zámek, který byl později novogoticky upraven, ale po požáru byl roku 1977 odstraněn. K dalším zajímavým stavbám náleží gotický kostel sv. Václava z doby kolem roku 1360 s původními malbami. Kostel byl upraven v 18.století a na počátku 19.století k němu byla přistavěna věž.
Fotografie uživatelů
Velhartice
Vzhůru na rozhlednu - 94 schodů
Kaple Sv.Markéty
Hrad Velhartice
Šťastnou cestu
Krásná podzimní Šumava